Vyhrajú zaužívané dogmy alebo ,,nový svet“ ?

13 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Index S&P 500 sa v súčasnosti obchoduje takmer o 800 bodov, alebo o neuveriteľných 30% nad minimálnymi hodnotami z 23. marca, existujú rozdiely v názoroch, či ide o nový býčí trh alebo iba o krátkodobý rast pred masívnym prepadom podporovaný biliónmi. Pokiaľ ide o likviditu a fiškálne stimuly centrálnej banky, nikdy nebola vyššia.

Od roku 1947 sa zisk na akciu zvýšil na 6,21% ročne, zatiaľ čo hospodárstvo vzrástlo o 6,47% ročne. Tento úzky vzťah medzi mierami rastu by mal byť logický, najmä vzhľadom na 70% podiel spotrebiteľských výdavkov v HDP rovnici v USA.

Aj keď sa súčasné ceny akcií môžu odchyľovať od okamžitej činnosti, nakoniec dôjde k zvráteniu skutočného hospodárskeho rastu. Je to tak preto, lebo podnikové zisky sú funkciou spotrebných výdavkov, podnikových investícií, dovozu a vývozu. V roku 2000 a opäť v roku 2008, keď sa hospodársky rast spomalil, sa zisk spoločností znížil o 54%, resp. 88%. V krátkodobom horizonte sa akciový trh často oddeľuje od základnej hospodárskej činnosti, pretože psychológia investorov prichádza k presvedčeniu „tento čas je iný“.

Na akciových trhoch existuje len jedna pravda: „Akciový trh NIE JE ekonomikou. Ekonomika je však odrazom toho, čo podporuje ceny aktív – podnikové zisky. “ Lance Roberts.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.