Výsledky z anglickej ekonomiky nie sú najlepšie

11 / 02 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Dnešné dáta z anglickej ekonomiky nevyzerajú najlepšie. Všeobecne môžeme povedať, že skončili mierne pod očakávaniami. Nejedná sa o nič horibilné, trhy na tieto dáta reagujú len minimálne.

Trh mierne zaostal v medziročnom porovnaní HDP za 4. kvartál (1.3 percenta) a takisto prekvapením sú aj zhoršené čísla z priemyselnej resp. výrobnej produkcie.

Zdroj: fxstreet.com

Nižšie prikladáme graf indexu UK 100. Silnou úrovňou podpory ostáva žltá trendline a zelené pásmo. Pred pár dňami index naviazal na optimizmus vzhľadom na ukončenie zvyšovania sadzieb fedom v roku 2019, kedy prerazil červenú trendline. Trh by mohol z technického hľadiska otestovať zelené pásmo, no nemusí sa tam dostať. Trh sa aktuálne nachádza medzi EMA 200 a EMA 100.

Pokiaľ by trh prerazil EMA 200 mohlo by to signalizovať rast aj v budúcom období. Niektoré rezistencie máme zakreslené na grafe pomocou Fibonacciho retracementu, no kľúčovým pásmom je zóna nad EMA 200. Trh zatiaľ na správy nereaguje.

Táto analýza slúži ako vzdelávací podklad a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčame prísne dodržiavať money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.