Vyťaží Hong Kong z americko-čínskych sporov?

05 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Hongkong by mohol profitovať z vlny kótovania na burze cenných papierov čínskymi spoločnosťami z dôvodu „menej priateľského“ Washingtonu, keďže na pozadí rastúceho napätia medzi USA a Čínou prichádza na trh mnoho akcií. Prezident Donald Trump povedal, že chce zakročiť proti čínskym spoločnostiam kótovaným v USA, ktoré nespĺňajú americké účtovné štandardy. Nasdaq v New Yorku minulý mesiac zvýšil požiadavky na čínske spoločnosti, ktoré sa chcú kótovať na burze. Rozbroje povzbudilo niektoré čínske skupiny, aby zvyšovali kapitál v Hongkongu, stredisku medzinárodných financií, ktoré je v súčasnosti v centre rozporov medzi Pekingom a Washingtonom.

JD je čínska internetová spoločnosť a  technologická skupina, ktorá sa obchoduje s Nasdaq, by tento mesiac mohla v Hongkongu získať miliardy dolárov. NetEase je ďalšou, ktorá je v súčasnosti kótovaná v New Yorku a chystá sa 11. júna v Hongkongu kótovať v sekundárnej ponuke, kde chce vyzbierať približne 2,7 miliardy dolárov.

Silný dopyt po hotovosti na nákupy na veľkých akciových trhoch v meste tiež vyústil do nedávneho rastu hongkonskej meny. centrálna banka tohto územia, bola vo štvrtok prinútená predávať menu, aby sa udržala v stanovenom pásme s americkým dolárom po tom, čo zasiahla hornú hranicu kurzu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.