Vývoj tureckej líry

29 / 03 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Turecká centrálna banka konečne zakročila v roku 2018 a pravdepodobne zakročí aj v tomto roku. Dôvodom bola vysoké znehodnotenie domácej meny a takisto vysoká inflácia. Takisto závažným rizikom je aj úverové riziko pri dlhodobých nízkych úrokových sadzbách.

Centrálna banka tak potrebuje znížiť infláciu a ich dlhodobý cieľ je v blízkosti 5 percent. Centrálni bankári sa tak odhodlali zvýšiť úrokové sadzby na 24 percent. Inflácia je však stále na vysokej úrovni, z posledných dát vyplýva, že miera inflácie sa pohybuje pri úrovni 20 percent. Samozrejme toto súvisí aj s tlačením peňazí do ekonomiky a pokiaľ budú sadzby na tejto úrovni a centrálna banka bude sťahovať peniaze z obehu, infláciu sa podarí usmerniť. Inflácia je však stále vysoká a preto plán B je ďalšie zvyšovanie sadzieb. Ďalšie zvyšovanie by však mohlo ohroziť ich ekonomiku v inom smere, keďže ekonomický rast je na negatívnych číslach.

Keďže turecká centrálna banka takisto vykonáva intervencie na devízovom trhu, kedy nakupuje domácu menu, čo môže zapríčiniť koniec devalvácie tejto meny a konečnú cenovú stabilitu. Tento trh to v skutočnosti vážne potrebuje, najmä počas turistickej sezóny a nemôže si dovoliť 5-7 percentné cenové výkyvy počas dňa, čo môže ohroziť aj turizmus počas leta. Pokiaľ je inflácia vysoká, tak je tu pravdepodobnosť menšieho tlačenia peňazí a takisto aj zvyšovania úrokových sadzieb, aby sa dosiahol dlhodobý cieľ.

Na druhej strane, je tu fakt, že ekonomická situácia nie je najlepšia a pokiaľ by pokračovala negatívny trend v ekonomickom raste v tomto roku, tak môžeme očakávať ekonomické stimuly a znižovanie sadzieb. Tento krok by opäť mohol znehodnotiť tureckú menu. Osobne si však myslím, že cenová stabilita bude najväčšou prioritou a týmto smerom sa bude uberať turecká centrálna banka.

Aktuálne sa menový pár pohybuje pri EURTRY 6,35. Do budúcna by sa tak situácia mohla upokojiť, pokiaľ turecká centrálna banka nebude sadzby znižovať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.