Vyvolajú spory medzi USA a Čínou turbulencie na trhoch?

02 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Obchodné rokovania medzi USA a Čínou trvali viac ako dva roky. Za tú dobu bola uvalené clá na čínsky tovar, ktorého ročná hodnota dovozu do USA dosahuje 370 miliárd USD. V posledných týždňoch sa objavujú takmer denne náznaky z Bieleho domu, že Trump by mohol dohodu zrušiť. Zrušenie dohody by opätovne spustilo predchádzajúcu, takmer dva roky trvajúcu obchodnú vojnu medzi USA a Čínou. A to v čase, keď miera nezamestnanosti v USA je najhoršia od hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia.

Americký prezident Donald Trump nemá príliš na výber a bude sa zatiaľ musieť držať prvej fázy obchodné dohody s Čínou, aj napriek novému bezpečnostnému zákonu pre Hongkong a zmenšujúcim sa nádejam, že Čína splní stanovený objem nákupu amerického tovaru. V piatok Trump oznámil, že USA začne rušiť niektoré obchodné a cestovné privilégiá pre Hongkong, o obchodnej dohode sa však nezmienil.

Odchod od dohody päť mesiacov pred prezidentskými voľbami by podľa analytikov tiež Trumpovi neprinieslo potrebnú politickú výhodu v nerozhodnutých štátoch s vysokým zastúpením spracovateľského priemyslu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.