Vzdelávanie

Pákové obchodovanie je riskantné. Vyskúšajte náš školiaci program a zistite, ako fungujú rizikové nástroje.

Než začnete obchodovať, zoznámte sa s naším vzdelávacím programom, ktorým dlhodobo edukujeme klientov a trh. Obchodovanie s pákovými produktmi je rizikové a moderné derivátové inštrumenty sú zložité. Aby ste dobre porozumeli, ako kapitálový trh a jeho inštrumenty fungujú, sledujte opis ich princípov a konkrétne príklady. Zvláštnu pozornosť venujte finančným rizikám.

Trading v mobile: vysoké zisky a vysoké riziká

Špekulácie cez mobil – vysoké zisky a vysoké riziká

Komodity cez mobil – vysoké zisky a vysoké riziká

Forex cez mobil – vysoké zisky a vysoké riziká

Predaj na krátko (short)

Vzdelávanie

Obchodovanie vs. Investovanie

Sledujte naše aktivity na sociálnych sieťach