Wallmart prekvapil hospodárskymi výsledkami

18 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Wallmart dnes zverejnil vývoj predajov počas vianočných sviatkov v minulom roku. Dáta prekvapili očakávania trhu, keďže zverejnený predaj spoločnosti v USA vzrástol o 1,9% v porovnaní s vianočnými sviatkami 2018. Reakcia investorov na tieto zverejnené dáta potešili investorov, aj napriek očakávaniu maloobchodného predajcu zníženie predaja elektronických zariadení v 2020. Aj napriek tomu, že súčasní maloobchodníci zápasia s uzávierkami obchodov, bankrotmi a bankami, na základe zvyšujúcej sa neistoty vyplývajúcej z čínskeho koronavírusu, spoločnosť má dlhotrvajúce stabilné postavenie na trhu. Koronavírus vyvoláva obavy z narušenia predajných  a dodávateľské reťazce globálnych gigantoch.

Podľa odhadov Walmart Chief Financial, by v prvom štvrťroku by sa mohlo znížiť zisk pár centov za akciu. Dôvodom je hlavne neistota prameniaca z Číny.

Väčšina obchodov sú v prevádzke so zníženou pracovnou dobou a náklady na dopravu sa navyšujú. Hrubé ziskové rozpätia v tomto štvrťroku tiež poklesli, čiastočne z dôvodu zmien v zamestnaneckých platových stimulov, ktoré boli väčším faktorom zmien, ako sa predpokladalo v roku 2006. Najväčšie dopady mali na divízie, ako sú hračky a videohry.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.