Warren Buffett za Kraft Heinz preplatil..

28 / 02 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Aj master tesár sa niekedy utne. Legendárny hodnotový investor Warren Buffett priznal, že neurobil najlepšie investičné rozhodnutie pri spoločnosti Kraft Heinz (KHC), ktorá od minulého týždňa klesla o viac než 30 percent.

Berkshire Hathaway patrí totiž medzi najväčších akcionárov tejto spoločnosti. Vlastní viac než 26 percent akcií. Pri konkrétnom poklese teda zaznamenáva stratu okolo 4-5 miliárd dolárov. Veštec z Omahy priznal, že za túto spoločnosť preplatil (aj keď nepovedal „o koľko“) a že to nebolo najlepšie rozhodnutie. V každom prípade podľa jeho slov sa nechystá predať tieto podiely a má v pláne ich držať ďalej. To znamená, že určitá dôvera tu stále je aj napriek enormnému poklesu.

Spoločnosť Kraft Heinz (KHC) vznikla spojením Kraft Foods a Heinz v roku 2015 a tak vznikol veľký potenciál na americkom, ale aj globálnom trhu, keďže zastrešuje viacero silných značiek v danej sektorovej oblasti. Môžeme do budúcna očakávať, že trend čerstvého jedla a zdravého stravovania môže znížiť dopyt po daných výrobkoch, čo sa ukáže na ich predajoch (no zatiaľ to je len špekulácia).

Za obrovským prepadom stálo viacero negatívnych faktorov

Spoločnosť ovplyvnili 3 dôležité faktory. Prvým bolo zníženie dividendy o 36 percent, to znamená že dividenda za kvartál v minulosti bola na úrovni 63 centov (USD) a do budúcna sa má pohybovať okolo 40 centov (USD) za akciu.

Ďalším dôvodom sú neočakávane zhoršené výsledky a zníženie ocenenia svojich značiek o takmer 16 miliárd USD. Čistá strata na akciu predstavuje sumu vo výške 10.34 USD v porovnaní s minulým rokom, kedy zisk za akciu predstavoval 6.57 USD.

Za posledný dôležitý fundament považujem začaté vyšetrovanie a obvinenie SEC, teda regulátora a kontrolný orgán, ktorý má veľké pochybnosti pri účtovných závierkach, konkrétne sa hovorí o falšovaní údajov a nesprávnych metódach pri odhadovaní ceny, výnosov a podobne.

Keďže kľúčový akcionár Berkshire Hathaway oznámil, že nemá v pláne dokupovať ale ani predávať akcie spoločnosti Kraft Heinz, bude určite zaujímavé sledovať nasledujúci cenový vývoj, keď spoločnosť zaplavujú silno negatívne informácie. Logickým riešením by však mohlo byť dokúpenie na nižšej cene a teda priemerovanie a limitovanie straty. Spoločnosť má stále silné meno na trhu a jej značky sú pomerne silné.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.