Gilead Sciences

Firma s českou stopou a povolením vyhlásiť koronavírusu vojnu
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Aj cez turbulencie na trhu sú akcie farmaceutickej spoločnosti Gilead Sciences na vzostupe. Od začiatku roka zaznamenaly nárast o viac ako 23 %. Gilead Sceiences sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) stala prvou farmaceutickou spoločnosťou s potenciálom vyvinúť liek na COVID-19.


Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.

Gilead Sciences je bio farmaceutická spoločnosť s väzbami na českých vedcov, zaoberajúcich sa výzkumom, vývojom a komercializáciou terapeutík na zlepšenie starostlivosti o pacientov trpiacich chorobami ohrozujúcich život. Medzi hlavné ochorenia, ktorých liečbu spoločnosť rieši, patrí HIV, AIDS, ochorenia pečene a závažné a kardiovaskulárne a repsipačné stavy, medzi ktoré patrí aj Coronavirus.

Firma známa predovšetkým vďaka riešeniam pre liečbu HIV vznikla v roku 1990, kde sa k Michaelovi L. Riordanovi a Erikovi De Clerq pridal český vedec Antonín Holý, vďaka čomu vznikla takzvaná „najsvätejšia trojica“ („Holly trinity“). Najväčším triumfom Antonína Holého bol objav antivirotika, ktoré sa dodnes používa pri liečbe HIV a hepatitidy typu B.

Po piatich rokoch od svojho vzniku spoločnosť vstúpila na americkú burzu NASDAQ. V tej dobe už firma ťažila aj zo spolupráce s Holým. Jeho lieky totiž patrili a dodnes patria medzi jedny z najúspešnejších a najlepšie zarábajúcich liečiv, ktoré Giled Sciences predáva.

Aktuálnym úspechom spoločnosti je pužívanie ich experimentálneho lieku na liečbu koronavírusu, ktorý USA povolili postupom, ktorý umožňuje používanie neschválených liekov na pacientoch v kritickom stave zo súcitu.

Spoločnosť pokračuje vo vývoji lieku proti HIV a v súčasnosti sa im podaril pokrok, pri aplikácii ich lieku môžu pacientovi zvýšiť imunitné funkcie, čo vedie k menšiemu vírusovému rezervoáru a zmierni reakciu organismu po prerušení liečby.

Hodnota spoločnosti od začiatku roka vzrástla o viac ako 23 %. Hlavným dôvodom je spomenutý liek na koronavírus. Na druhej strane, spoločnosť sa rovnako ako ostatní, nevyhla v posledných dvoch dňoch prepadu z dôvodu prelievania investícií do menej rizikových aktiv.

Podľa vyjadrení hlavných predstaviteľov spoločnosti, liečba HIV ostáva konečným a dlhodobým cieľom výzkumného a vývojového úsilia spoločnosti Gilead Sciences.

Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.