Zadlženosť USA rastie prudkým tempom

30 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americký minister financií Steve Mnuchin už čoskoro zverejní plán ako plánuje financovať rozrastajúci sa deficit verejných financií. Práve tento plán bude veľmi dôležitý pre budúcnosť výnosovej krivky, tvrdia analytici. Krivka rýchlym tempom pokračuje v splošťovaní (krátke výnosy dobiehajú dlhodobé) a čoskoro pravdepodobne uvidíme jej inverziu (krátke výnosy budú vyššie než dlhodobé).

Plán financovania na ďalšie mesiace bude zverejnený prvého augusta a dlhopisoví dealeri odhadujú nárast emisií už tretí kvartál v rade.

Výnosy z daní nestačia pokrývať výdavky, aj kvôli znížením daniam v Trumpovej reforme a preto vidíme rastúci deficit a dlh v USA. Navyše, čisté emisie dlhopisov by sa mali v tomto roku až zdvojnásobiť na 1.44 bln. USD, odhaduje JPMorgan Chase, čo bude znamenať ďalší nárast zadĺženia.

Banka Credit Suisse odhaduje, že ministerstvo financií navýši emisie 2, 3 a 5 ročných dlhopisov o 1mld. USD každý mesiac a ostatné emisie o jednorazovú miliardu počas nasledujúceho kvartálu. Existuje aj možnosť vytvorenia dvojmesačných pokladničných poukážok, ktoré sa doteraz nepoužívali.

Takýto scenár bude napomáhať ďalšiemu splošťovaniu krivky – dlhopisov bude viac a preto by sme mohli vidieť pokles ich ceny – teda výnosov. Rozdiel medzi 2 a 10 ročnými bondami sa dostal už na 24 bázických bodov a rozdiel medzi 5 a 30 ročnými je na 19 bázických bodoch. Navyše, Fed pokračuje vo zvyšovaní sadzieb, čo najviac ovplyvňuje krátky koniec krivky. Trh tento rok čaká ešte ďalšie dve zvyšovania sadzieb, aj napriek Trumpovým negatívnym komentárom na adresu Fedu a všetko to nasvedčuje tomu, že do konca roka uvidíme inverznú dlhopisovú krivku.

Obsluha Amerického dlhu narástla až o 16% za prvé mesiace v 2018 v medziročnom vyjadrení a postupne narastá tlak na Mnuchina, aby hľadal iné spôsoby financovania deficitu. Najväčší traja „žrúti“ štátnych peňazí sú Sociálne dávky, Medicare a Medicaid a aj tu sa plánuje nárast požadovaného kapitálu.

Trumpova administratíva však argumentuje, že daňové úľavy naštartujú ekonomický rast a z toho bude možné pokrývať deficit financií. V druhom kvartáli Americké HDP rástlo medziročne o 4.1%, najrýchlejším tempom od roku 2014, no príjmy z daní v rovnakom období boli cca rovnaké ako v minulom roku.

Bude teda zaujímavé sledovať, ako sa finančné trhy vyrovnajú s rastúcim dlhom v USA a súčasne s rastúcimi sadzbami, ktoré obsluhu dlhu predražujú a zároveň indikujú ekonomické spomalenie v nasledujúcich kvartáloch.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.