Západ nám za posledných 100 rokov ekonomicky utiekol. Slovensko však po roku 1989 rýchlo sťahuje náskok Česka

23 / 10 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Občania prvorepublikového Československa po jeho vzniku boli blízko životnej úrovni Rakúšanov či Nemcov, za posledných 100 rokov sme však výrazne stratili. Úroveň HDP na obyvateľa klesla za storočie až o 50%. Dobrou správou však je, že Slovensko po roku 1989 rýchlo sťahuje ekonomický náskok Česka.

Vyplýva to zo štúdie, ktorú pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR vypracovali spoločne Centrum ekonomických a trhových analýz (CETA) a spoločnosť TopForex, obchodník s menami a ďalšími aktívami na trhoch Česka a Slovenska.

Slovensko doťahuje ekonomický náskok Česka. V kvalite života však stále ťaháme za kratší koniec.

V roku 1920 dosahovalo ČSR v HDP na obyvateľa hodnoty 80% Rakúska a 70% Nemecka. V súčasnosti je to pri rovnakom ukazovateli výkonnosť iba 40% (Slovensko), respektíve 46% (Česko) z výkonnosti Rakúska. V prípade Nemecka dosahuje Slovensko 43% a Česko 48%.

K našim bohatším susedom sme sa približovali medzi vojnami a potom opäť po roku 1989. Česko a Slovensko ale čakali po rozdelení odlišné cesty, a to ako kvôli rozdielnej vyspelosti a infraštruktúre, tak aj prijatím eura na Slovensku. Kým v roku 1993 malo Česko o 56 % vyššie HDP na obyvateľa ako Slovensko, v roku 2004 bol rozdiel 38% a v roku 2017 už len 14%,“ komentoval výsledky štúdie Ivor Lehoťan, výkonný riaditeľ spoločnosti TopForex.

Na rozdiel od ekonomickej úrovne je rozdiel v dĺžke života a indexe jeho kvality (tzv. HDI – patrí sem zdravie, vzdelanie, životná úroveň) výrazne menší. Napriek tomu si Slováci a Česi za sto rokov aj v kvalite života pohoršili. Oveľa viac stratili Slováci – v kvalite života sme si oproti Rakúšanom pohoršili o 13,07%. V prípade Česka strata bola výrazne menšia – „len“ o 4,6%.

Aj pri porovnaní priemernej dĺžky života sú na tom Slováci horšie. V tomto ukazovateli Česko svojich západných susedov prakticky dobehlo – dĺžka dožitia je kratšia len o približne 2 roky. Slovákom chýbajú v porovnaní s Rakúskom a Nemeckom až 4 roky.

„Očakávaná dĺžka dožitia pri narodení veľmi rýchlo rastie v celom svete. V Európe teda obzvlášť. Môžeme za to ďakovať predovšetkým technologickému pokroku, ktorý zvýšil dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti a zvýšil životný štandard. V Európe je tak dnes bežné, že sa rodia zdravé deti. Nečítame v novinách o hladomoroch na našom území a zároveň zažívame najdlhšie obdobie mieru. To sa pozitívne podpisuje na očakávanej dĺžke života. Česká i Slovenská republika patrí v spomínanej kategórii k svetovej špičke,“ hovorí analytik Centra ekonomických a trhových analýz Pavel Peterka.

Kontakt pro získání celé studie: radek.stavel@media-list.cz

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.