Zasadnutie Fed-u neprekvapilo

11 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po včerajšom zasadnutí Fed,  nemusel prísť s novou menovo-politickou politikou, a napriek tomu mal výsledok jeho zasadnutí na trhy výrazný dopad. Stojí za ním zverejnenie novej prognózy, v ktorej Fed prognózoval nulové úrokové sadzby až do konca roka 2022. Veľmi holubičia úroková prognóza Fedu má tu zafungovať ako vpred-hľadiace prísľuby toho, že oficiálne sadzby zostanú veľmi dlho veľmi nízko, čo by malo väčšinu výnosovej krivky ukotviť v blízkosti nuly. Táto politika, by mala nielen pomôcť ekonomike spamätať sa z koronakrízy, ale taktiež zabezpečiť „lacné“ financovania rýchlo rastúceho vládneho dlhu.

Najzaujímavejší bod vyjadrenia šéfa Fedu Powell bolo, že centrálna banka je pripravená použiť aj ďalšie expanzívna nástroje, hoci sa nenechal na tlačovke dotlačiť k tomu, aby uviedol, čo by sa muselo stať, aby FOMC pristúpili k ešte agresívnejšiemu počínaniu. Napríklad k ešte masívnejším nákupom aktív do svojej bilancie alebo na priame ovládanie výnosovej krivky, respektíve k zastropovanie trhových úrokových sadzieb.

Pripravme sa teda na dlhodobo ultra-nízke úrokové sadzby, ktoré budú minimálne po niekoľko ďalších štvrťrokoch podporované masívnou menovú expanziou skrz rýchleho nafukovanie bilancie Fedu, čo nahráva rizikovým aktívam ako sú akcie no na druhej strane spôsobí oslabovanie dolára.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.