Zdieľaná ekonomika a jej budúcnosť

02 / 04 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

„Sharing economy“ alebo tzv. zdieľanú ekonomiku môžeme považovať za nový ekonomický trend založený na peer-to-peer (P2P) sieti. Tá predstavuje platformu s vysokou decentralizáciou, kde participujú priamo zainteresované osoby medzi sebou bez tretej strany.

Dá sa povedať, že na vzniku tohto trendu, ktorý odštartoval v rokoch 2008-2009, má asi najväčšiu zásluhu novodobý internet a samozrejme originalita tvorcov. Veľké množstvo dát a vysoká využiteľnosť vďaka sociálnym sieťam pravdepodobne bude znamenať pokračovanie tohto nového modelu aj v budúcnosti.

Zdieľaná ekonomika poskytuje rôzne produkty a služby, pričom dokazuje, že je oveľa efektívnejšia a lacnejšia ako tradičné firmy. Všetko však má svoje výhody a nevýhody a nie každému to môže vyhovovať. Je to teda dohoda medzi dvomi stranami o dodaní nejakej služby, ktorú by poskytujúca strana tak či tak vykonala, ale vďaka zdieľanej ekonomike a internetovej sieti na tom môže profitovať, resp. pokryť vyniknuté náklady. Druhá strana, teda objednávateľ zase získava výhodu v podobe v nižšej ceny.

Môžem uviesť jednoduchý príklad pri využívaní motorového vozidla. Do práce sa veziem autom, ale voľné mám ďalšie 4 miesta. Tým, že poskytnem tieto miesta ďalším osobám (po rovnakej trase) ušetrím na palive, prípadne môžem niečo málo zarobiť, pričom druhá strana má túto cestu oveľa pohodlnejšiu, rýchlejšiu a najmä lacnejšiu oproti iným možnostiam. Je to teda win-win situácia. V modernej dobe, každý takýto „nápad“ zastrešujú spoločnosti so svojimi aplikáciami. Tento nový druh ekonomiky predstavuje veľké príležitosti, keďže sa napr. na Slovensku jedná o pomerne nový trend. Podobne funguje spoločnosť Airbnb, ktorá podľa štatistík šetrí 30 až 60 percent ceny oproti hotelom. Samozrejme, veľa ľudom tento štýl nevyhovuje a preto má aj svojich odporcov. Vo všeobecnosti si ale zdieľaná ekonomika rýchlym tempom zbiera priaznivcov po celom svete, keďže sa jedná o pomerne nový trend s investičnými príležitosti.

Aj keď medzi hlavných priekopníkov patrí UBER a Airbnb, ale ani zďaleka to nie je len o nich. Zaujímavou príležitosťou z finančného sektora, ktorý je založený na P2P sieti predstavuje aj požičiavanie peňazí priamo medzi subjektami, pričom sa vynecháva banka. Je tam však o niečo vyššie riziko, ktoré je odmenené nadpriemerným výnosom na úrokoch. Samozrejme spoločnosti sa snažia toto riziko minimalizovať.

Môžeme povedať, že u nás je zatiaľ trend „sharing economy“ regulovaný iba minimálne. Je len otázkou času, kedy sa pristúpi k výraznejšej regulácii.

Startupy pohybujúce sa v zdieľanej ekonomike môžu predstavovať aj zaujímavú investičnú príležitosť. Tento rok, resp. pred pár dňami vstúpila na burzu napríklad spoločnosť LYFT a o pár týždňov by mal v priebehu druhého kvartálu 2019 nasledovať UBER.

LYFT od svojho uvedenia na burzu stratil už 20 percent, no tieto čísla sú pri vstupu na burzu bežné. Prvý deň na burze otváral na 87 USD a aktuálne obchoduje pri 69 USD za akciu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.