Zelená dohoda: Podporujte investície do obnoviteľných zdrojov

14 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans začiatkom apríla potvrdil, že do septembra má v pláne predložiť analýzu dopadov sprísnenia obmedzení skleníkových plynov do roku 2030 o 50 až 55 percent oproti hodnotám z roku 1990.

Zelená dohoda bude vďaka Ursule von der Leyen zahrnutá tiež do návrhu sedemročného rozpočtu EÚ. Mnohí s tým síce nesúhlasia, ale niektorí odborníci zastávajú názor, že súčasný útlm globálnej ekonomiky môže byť dobrým stimulom pre ciele, ktoré sú súčasťou Zelenej dohody a zavedenie potrebných opatrení môže pomôcť urýchliť cestu k ekologickejšiemu prostredie Európy.

Obnoviteľné zdroje

Táto situácia by tiež mohla byť stimulom pre ivestorov investujúcich do aktív obnoviteľných zdrojov. Tie totiž reagujú na súčasnú krízu lepšie ako rad tradičných odvetví. Podľa analýzy dokonca krátkodobé aj strednodobé zelené investície rástli nadpriemerne.

Porovnanie výnostnosti

Spoločnosť porovnávala napríklad ročnú výnosnosť fondov ponúkaných v Investičnom centre ČS. Fond Erste WWF Stock Environment zameraný na akcie technológií chrániacich životné prostredie vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Ku koncu februára 2020 dosiahol z ponúkaného portfólia 47 fondov vôbec najvyššie výnosy, a to 30,03%. Pre porovnanie komoditný fond Erste Stock Europe Property, ktorý si viedol tiež nadpriemerne dobre, dosiahol za rok 14,39% zhodnotenie, naopak komodity prepadli, a to o 9,41%.

Veľké poklesy

Od začiatku tohto roka si neviedli fondy dobre. Znížila sa hodnota nehnuteľnostných (-2,59%) aj komoditných investícií (-14,12%) a jeden z mála rastúcich fondov bol práve Erste WWF Stock Environment. Vrchol krízy kapitálových trhov prišiel však v marci a dotkol sa všetkého. V tretej dekáde marca došlo k čiastočnému zotaveniu. A odvetvie obnoviteľných zdrojov sa opäť spamätalo zo všetkých najrýchlejšie.

Dlhodobé hľadisko

Čas samozrejme ešte len ukáže, ako sa kríza odrazí z dlhodobého hľadiska. Jose Debelke pr edpovedá  taký scenár, že kríza ovplyvní naše návyky. Napríklad podľa neho dôjde k zníženiu leteckej prepravy a EMICO, ktoré sú s ňou spojené.

Podpora ekonomík

V rámci Green Deal by malo dôjsť k podpore ekonomík najviac zasiahnutých štátov pandémiou. Bol dokonca predstavený rozpočet v hodnote zhruba bilión eur, ktorý má byť základom pre pomoc na oživenie ekonomík únie po skončení pandémie a zároveň im má pomôcť v dodržaní stanovených kritérií udržateľnosti zdrojov.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.