Zisk európskych bánk pod tlakom

05 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po zverejnení hospodárskych výsledkov, zisk BNP Paribas klesol v prvom štvrťroku o tretinu (klesol na 1,28 miliárd eur, zatiaľ čo príjem klesol o 2,3% na 10,9 miliárd eur), keďže kríza koronavírusu zasiahla obchodovanie s akciami a prinútila najväčšiu banku v eurozóne vyčleniť viac ako pol miliardy EUR na poskytovanie úverov.

Vo vyhlásení generálny riaditeľ Jean-Laurent Bonnafe „Dobrá odolnosť výnosov a výsledkov napriek tomuto šoku ukazuje robustnosť diverzifikovaného a integrovaného modelu skupiny.“ A dodal, že: „Extrémna a mimoriadna volatilita teda viedla k narušeniu hedžingu, najmä v dôsledku obmedzení európskych orgánov týkajúcich sa dividend v roku 2019.“

Rozhodnutia o obmedzení dividend mali jednorazový negatívny vplyv na príjmy z obchodovania s akciami vo výške 184 miliónov EUR. Banka taktiež uviedla, že urýchli zníženie prevádzkových nákladov a varovala, že jej čistý zisk do roku 2020 by mohol byť asi o 15% až 20% nižší ako v roku 2019. Uviedla, že príjmy z obchodovania s akciami boli „vážne zasiahnuté prudkým poklesom na európskych trhoch koncom marca“ a pred rokom dosiahli tržby -87 miliónov eur oproti 488 miliónom eur.

Obchodné výsledky spoločnosti BNP nedosahovali lepšie výsledky ako európski rivali, ako napríklad Barclays  a UBS, ktoré mali na obchodovanie dvojnásobok nárazníka.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.