Zlato: 5-mesačná konsolidácia bola prerazená

18 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Na zlate sa z dlhodobého hľadiska vytvára trojuholník. Od 2016 sa dá povedať, že na zlate začali preberať štafetu býky. Možno to potvrdiť, keďže od 2016 stále vytvára vyššie vrcholy a vyššie dná. Nejedná sa však o jednoznačný trend, pretože zahŕňa množstvo konsolidácií.

Od začiatku roka 2018 sa cena pohybuje na úrovni 1309-1377. Až po piatich mesiacoch sa medveďom podarilo preraziť úroveň 1309 a cenu stlačiť až na aktuálnych 1291. Pre býkov to nie je dobrý signál. No nemusí to znamenať jednoznačný medvedí trend. Medvede majú pred sebou veľa prekážok.

Na grafe sme zakreslili trendovú čiaru, kde sa cena na prelome roku 2016-2017 odrazila od dna od úrovne 1127. Trh vytváral nové vrcholy a dná, no nedalo sa povedať, že na zlate sa vytvoril trend, keďže na to neboli splnené viaceré podmienky. Aktuálne sa nachádzame pod 200,100,50 dennými kĺzavými priemermi, čo môžu medvede považovať za supporty.

Býčie supporty: je to napr. trendová čiara (ktorú trh práve testuje), následne 200,100 W (týždenné) exponenciálne kĺzavé priemery, ktoré sa stále nachádzajú pod cenou, konkrétne na úrovniach 1278 a 1285.

V prípade, že medvede prerazia trendovú čiaru a týždenné EMA, cena môže klesnúť na úroveň 1268, prípadne až na 1260. Pokiaľ by nastal opačný scenár, býky by mohli využiť testovanie trendovej línie pre svoj vstup do long pozície a následné rezistencie sú na úrovniach 1301, následne 1309. Pokiaľ by sa na trhu naakumuloval vysoký objem nákupov, cenu by býky mohli vytlačiť až na úroveň 100D EMA teda na 1325.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.