Zlato bráni 200 dňový priemer pred americkými dátami

02 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Cena zlata v pondelok a utorok výraznejšie prepadla, ale býky zatiaľ dokázali ubrániť 200 dňový priemer aj psychologickú hladinu 1,300 USD a potlačili drahý kov v stredu vyššie o 0.50%. Zlato sa teda počas Londýnskej seansy obchodovalo okolo 1,312 USD.

Utorkové dáta z Ameriky skončili pod odhadmi analytikov a ISM index z výrobného sektora spomalil na 57.3 v apríli z 59.3 naposledy. Subindex rastu cien ale vyskočil na nové cyklické maximá na 79.3. Zlato ale nedokázalo z týchto čísiel vyťažiť.

Dnes sa bude pozornosť sústrediť na ADP report zamestnanosti za apríl, kde sa očakáva mierne spomalenie tvorby pracovných miest na 200,000 z 241,000 v marci.

Večer navyše uvidíme výsledok z dvojdňového zasadnutia FOMC, kde by sme nemali vidieť žiadne zmeny v monetárnej politike. Fed by ale mohol vydať mierne jastrabí sprievodný komentár, hlavne kvôli rastúcej inflácii v posledných týždňoch.

Hlavný support je na 200 dňovom priemere pri 1,305 USD a následne na úrovni 1,300 USD. Ak nebudú udržané, medvedí trend by sa mohol znova dostať do platnosti a ďalší cieľ by bol pri 1,280 USD.

Na druhej strane, prvá rezistencia je okolo 1,320 USD a keď budú býky silnejšie, ďalšia rezistencia je pri 1,326 USD. Ak by aj tento support bol prekonaný, mohli by sme vidieť pokles smerom k 200 dňovému priemeru na 1.20.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.