Zlato: Kam pôjdeme ďalej?

16 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po prerazení dlhodobej trendovej linky nasledoval prudký pád. Na grafe sme si stanovili dôležité cenové úrovne. Do pipu presne sme otestovali poslednú čiernu S/R zónu 1246,5. Spočiatku situácia vyzerala, že sa sformuje pattern dvojité dno, no býkom sa nepodarilo odraziť. Táto formácia môže znovu prísť do platnosti, pokiaľ znovu otestujeme 1246,5. Museli by sme sa však odraziť smerom nahor. Potom by teoreticky zlato mohlo znovu rásť. V ceste však stojí veľa rezistencií.

Vyzerá to, že medzi pásmami bude nejakú dobu konsolidácia. Konkrétne medzi hodnotou supportu 1246,5 a hodnotou rezistencie 1271. Pokiaľ medvede zosilnia a prerazia posledný support, cena zlata by mohla spadnúť až na 1221 USD za uncu. Opačný scenár bude platný v tom prípade, keď cena prerazí nasledovnú rezistenciu na úrovni 1271. V tom prípade by sa cena mohla vyšplhať na hodnotu 1295, následne by mohla otestovať exponenciálne kĺzavé priemery, ktoré sú prekrížené smerom nadol. To signalizuje, že sa nachádzame v silnom downtrende.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.