Zlato konsoliduje pred inflačnými dátami

10 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zlato konsoliduje pred inflačnými dátami

Drahý kov sa obchodoval bez výraznejšej zmeny v utorok a konsolidoval, pričom čaká na ďalší signál k pohybu. Pohyboval sa okolo úrovne 1,335 USD počas Londýnskej seansy ráno.

Neskôr počas dňa sú na programe americké PPI indexy a ročná zmena by mala znova zrýchliť až na 2.9%, pričom jadrová inflácia by tiež mala tiknúť smerom nahor na 2.6%. Tieto čísla by mohli spôsobiť volatilitu na finančných trhoch.

Dôležitejšie dáta ale budú zverejnené v stredu, napr. inflačné indexy CPI a FOMC minutes. Trh očakáva rast inflácie na 2.4% na medziročnej báze.

Zelená bankovka v minulých dňoch oslabila, no to nedokázalo vyvolať nákupný záujem na zlate a trend preto vyzerá byť do strany.

Medvede budú brániť dve rezistencie – prvá na minulých maximách pri 1,344 USD a ak nebude udržaná, hrozí nárast ku klesajúcej trendovke na 1,348 USD.

Na druhej strane, support je pri 1,325 USD a ak budú silnejšie medvede, cena zlata by mohla oslabiť ku 100 dňovému priemeru na 1,313 USD. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.