Zlato: Medvedia dominancia pokračuje

08 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zlato pokračuje v poklese. Tento týždeň obchodníkov sprevádzala nerozhodnosť a trh testoval cenove úrovne v rozmedzí 1245-1219 USD per unca. Zo strednodobého hľadiska to zatiaľ na obrat nevyzerá. Pokiaľ trh prerazí support na úrovni 1219 USD trh by mohol otestovať – v extrémnom prípade 1180 USD.

Podľa Fibbonaciho Retracementu môžeme na grafe vidieť dôležité S/R zóny, kde môže nastať potenciálny obrat. Rast v budúcnosti nebude okamžitý, po takomto veľkom poklese je nutná konsolidácia. Potom by trh mohol rásť. Prvý signál by mohol prísť, kebyže býky vytlačia a uzavrú aspoň 1 dennú sviečku nad úrovňou 1245 USD. Trh sa už viac krát k tejto rezistencii priblížil, no zatiaľ neúspešne.

Ako som už spomínal, na trhu dominujú medvede, takže zatiaľ to na obrat nevyzerá. O priebehu tejto komodity Vás však budeme informovať. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.