Zlato na šesť mesačných minimách, prepad pokračuje

26 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Cena zlata klesala ďalej aj v utorok a drahý kov bol v mínuse pol percenta počas Londýnskej seansy, pričom sa obchodoval okolo úrovne 1,260 USD za uncu. To sú úrovne naposledy videné v decembri minulého roka.

Americký dolár v pondelok oslabil, no ani to nedokázalo zlatu pomôcť. Rovnako vidíme zintenzívňovanie obchodných vojen medzi USA a Čínou, čo viedlo k výpredaju akciách a risk off obchodovaniu, ale ani tento faktor zlato neposlal nahor, ale skôr viedol k poklesu.

Dnes uvidíme dáta spotrebiteľskej dôvery za jún, kde sa odhaduje len maličký pokles na 127.6 z 128.0 naposledy. Spotrebitelia zostávajú optimistickí a nemajú obavy z obchodných vojen, čo sa môže prejaviť na silných číslach osobných výdavkov v ďalších dňoch.

Zlato prepadlo pod ďalší silný support na 1,262 USD, čo potvrdilo medvedie momentum. Prepad pokračuje aj napriek prepredaným podmienkam a ďalším cieľom bude dôležitá úroveň 1,250 USD.

Na strane rastu sú rezistencie pri 1,265 USD a pokiaľ je cena pod nimi, výhľad zostáva klesajúci. Ak by však prišlo k prekonaniu tejto úrovne, môže nastať nárast až k 1,273 USD. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.