Zlato zostáva pod 1,300 USD po dátach inflácie z EU

15 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Drahý kov sa obchodoval v mínuse v piatok popoludní a bol nižšie o cca 0.25% počas Londýnskej seansy. Pohyboval sa okolo psychologickej hranice 1,300 USD a snažil sa ju ubrániť po včerajšom zlyhaní pri 200 dňovom kĺzavom priemere.

Inflácia  v eurozóne bola ponechaná na 1.9% medziročne za máj, pričom jadrový rast cien zostal na 1.1%. Včerajší míting ECB bol vyhodnotený ako holubičí, keďže ECB potvrdila, že sadzby budú nulové minimálne do leta 2019 a QE program skončí v decembri 2018. Euro zaznamenalo veľký prepad, čo posilnilo Americký dolár no a to nie je pozitívne pre zlato. EURUSD pár prepadol najviac od Brexitu.

Sentiment zatiaľ ostáva negatívny pre zlato aj vďaka včerajšiemu intradennému obratu, kedy zlato nedokázalo udržať denné zisky a bolo vypredané.

Americký kalendár dnes ponúkne len využívanie kapacít a priemyselnú produkciu, ktoré by mohli zahýbať Americkým dolárom, no zlato na tieto čísla nezvykne reagovať.

Včerajšie zlyhanie pri kritickej rezistencii na 1,308 USD hrá v prospech medvedích obchodníkov. Tu sa stále nachádza hlavná predajná zóna a pokiaľ je zlato pod ňou, krátkodobý trend vyzerá byť neutrálny.

Zlato sa stále snaží udržať silnú rastovú trendovú linku, ktorá je okolo úrovne 1,295 USD. Ak však nebude udržaná, dlhodobý rastový trend by mohol byť ukončený s ďalším cieľom poklesu pri májových minimách na 1,282 USD. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.