O nas

Zakaj je TopForex izjemen?
Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

Kdo smo

TopForex ponuja celovite globalne in investicijske storitve. Naš cilj je ponuditi vsem strankam priložnost za trgovanje s forex in CFD na zalogi, blagu in indeksih. In to ni vse – uvedli smo tudi možnost trgovanja s fizičnimi delnice.

Vlagatelji-začetniki bodo cenili prijeten in uporabniku prijazen vmesnik platform MT5.

Bolj izkušeni vlagatelji bodo našli vsa napredna orodja in celovite storitve, na katere so že navajeni. V TopForexu imamo najnovejše tehnologije in inovacije.

Prioriteta TopForexa je absolutna varnost za svoje stranke. Sprejeli so obveznost varovanja skladov naših strank v skladu z direktivo MiFID II o trgih in finančnih instrumentih ter z nadzorom in regulacijo Ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (CySEC) z licenco CIF 242 / 14.

Kdo smo

Zakaj smo izjemni?

Komunicirajte z nami v svojem materinem jeziku. Ponujamo lokalne storitve in vedno smo pripravljeni odgovoriti. Mi skrbimo za vas, da lahko rastete z nami.
Komunicirajte z nami v svojem maternem jeziku
Pri dinamičnem forex trgu, gre predvsem za hitrost in čas, zatorej ne zamudite pomembnih informacij in novic. Ne oklevajte in se obrnite na nas. Poleg tega nudimo storitve za stranke v materinem jeziku stranke.
Ne čakajte, začnite trgovati zdaj
STP je okrajšava za Straight Trough Processing, kar pomeni, da se vse naloge od ukaza do izvedbe izvedejo samodejno.
Profesionalnost in odgovornost
TopForex se zavzema za profesionalni pristop. K vsem strankam pristopamo z največjo odgovornostjo. In ker v tem kar delamo uživamo, konstantno izpopolnjujemo naše storitve. Razumemo vlogo trgovanja, zato vsakemu, kateri trguje lahko ponudimo najboljše storitve za trgovanje.

Licenca in regulacija

TopForex je registrirana blagovna znamka podjetja Goldenburg Group Limited, regulirano ter nazdirano s strani Ciprskega nadzornega organa, ki urejaja finančne trge (CySEC), s CIF licenco št. 242/14.

Smo licencirani za opravljanje investicijskih in pomožnih storitev v povezavi s finančnimi instrumenti, kot je navedeno na spletni strani družbe tukaj. Licenco za čezmejno trgovanje, ki jo izdaja regulatorno telo CySEC, najdete tukaj.

Pogoje sodelovanja lahko najdete na spletni strani družbe tukaj.

Goldenburg Group Ltd obvešča, da njeno sodelovanje s svojim vezanim zastopnikom Fors Magna, S.L. v Španiji je prenehal z 18. februarjem 2022

Družba Goldenburg Group Ltd obvešča, da je bilo njeno sodelovanje z vezano zastopno družbo QUAENTAS S.R.O. na Češkem prekinjeno 31. Avgusta 2022.

Mednarodno obvestilo

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

Investicijske storitve:

 • Sprejem in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti
 • Izvedba naročil v imenu strank
 • Upravljanje portfelja
 • Investicijsko svetovanje

Pomožne storitve:

 • Hramba in upravljanje finančnih instrumentov za račun strank, vključno s skrbništvom in z njimi povezanimi storitvami, kot so upravljanje z gotovino / zavarovanjem
 • Storitve deviznega poslovanja, kjer so ti povezani z zagotavljanjem investicijskih storitev
 • Investicijske raziskave in finančna analiza ali druge oblike splošnega priporočila v zvezi s transakcijami s finančnimi instrumenti

Finančni instrumenti:

 • Prenosljivi vrednostni papirji
 • Instrumenti denarnega trga
 • Enote v kolektivnih naložbenih podjemih
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave, pogodbe o terminski obrestni meri in vse druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na vrednostne papirje, valute, obrestne mere ali donose ali druge izvedene finančne instrumente, finančne indekse ali finančne ukrepe, ki se lahko poravnajo fizično ali v denarju
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave, pogodbe o terminski obrestni meri in vse druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na blago, ki ga je treba poravnati v denarju ali se lahko poravnajo z gotovino po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi neplačila ali drugega dogodka prekinitve)
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave in vse druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na blago, ki se lahko fizično poravnajo, če se trguje na organiziranem trgu in / ali MTF
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in katere koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na blago, ki se lahko fizično poravnajo in niso navedene drugače v točki 6 dela III in niso v komercialne namene, ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju ali so med drugim poravnane in poravnane prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih klicev
 • Izvedeni instrumenti za prenos kreditnega tveganja
 • Finančne pogodbe za razlike
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave, pogodbe o terminski obrestni meri in vse druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na podnebne spremenljivke, tovorne tarife, emisijske kupone ali stopnje inflacije ali druge uradne gospodarske statistike, ki jih je treba poravnati v gotovini, ali pa se lahko poravnajo z gotovino po možnosti enega stranke (drugače kot zaradi neplačila ali drugega dogodka prenehanja), kakor tudi vsaka druga izvedena pogodba o sredstvih, pravicah, obveznostih, indeksih in ukrepih, ki v tem delu niso drugače navedeni, ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov , ob upoštevanju, ali se med drugim trguje na organiziranem trgu ali MTF, se poravnavajo in poravnavajo prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih pozivov za kritje.