Registracija

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osebni podatki

0%

?
Informacije

V primeru, da so bile naše storitve uveden, da vas naš partner navedite njegovo ime ali njegovo kodo.

2. Osebne informacije

0%

?
Informacije

Država, kjer boste plačali davek na dobiček.

?
Informacije

Davčna identifikacijska številka (DIŠ).

več informacij

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

3. Finančne informacije

0%

?
Informacije

Neto vrednost Neto vrednost je definirana kot razlika med klientovimi sredstvi in dolgom. Ta vrednost se nanaša na ekonomsko pozicijo in še posebej na količino denarja, ki preostane posamezniku, po tem ko se odšteje vse dajatve. V primeru pravnih oseb gre za vrednost vseh sredstev napram vsemu dolgu, ki se prikaže kot finančni izkaz.

Sredstva posameznikov običajno vključujejo gotovino ali njen ekvivalent, premoženje kot so hiše ali avtomobili, investicijski računi ter drugi vredni predmeti, na primer nakit ali starine, v primeru podjetji pa mislimo na npr. posest, inventar, materiale, obrate, opremo, stroje ali zgradbe.

Dolg pomeni denar, ki je nekomu dolgovan, na primer kreditne kartice ali bančni primanjkljaj, obveznice, hipoteke, neporavnane obveznosti do prodajalcev ali vrsta bančnih kreditov ipd.

?
Informacije

Glavni izvor dohodkov ali premoženja, glede na glavno aktivnost stranke.

?
Informacije

Osebno investiranje Pomeni investiranje z majhnim rizikom, pri čemer so pričakovani nižji dobički, v rangu med 4 in 12% p.a.

Špekulacija Špekulacijsko investiranje pomeni investiranje s precejšnjim riziko, pri čemer se pričakuje precejšen donos, npr. več kot 20% p.a.

Hedganje Invesiticjske odločitve pri katerih se zmanjša rizik posameznega finančnega instrumenta s tem, da investiraš v dva finančna inštrumenta na katera bo gibanje trga delovalo obratno, npr. opcije in terminske pogodbe.

Ohranjanje kapitala Naložbe, kjer ne želite tvegati morebitne izgube vloženega kapitala

?
Informacije

Pričakovana vsota sredstev, ki jih bo stranka vložila na letni ravni.

4. Ocena primernosti

0%Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Žal nam je, vendar odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da se vaš profil ne ujema s tveganjem povezanim s finančnimi instrumenti, ki vsebujejo vzvod in delnice v fizični obliki. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani in volatilni. Stranke lahko izgubijo ves vložen kapital. Trenutno vam ne moremo omogočiti odprtja računa v živo.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da trenutno nimate potrebnih izkušenj in znanja, da bi razumeli zapletenost in tveganje, povezano s finančnimi instrumenti, ki vsebujejo vzvod. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani in volatilni. Stranke lahko izgubijo ves vložen kapital. Spodbujamo vas, da še dodatno razvijete vaše znanje o finančnih izdelkih in se seznanite z demo računom, ki je na voljo na naši trgovalni platformi in tako še izboljšate svoje razumevanje izdelkov, ki jih ponujamo. S tem potrjujem, da ne bom mogel trgovati s CFD-ji, če ne bom razvil svojega znanja o finančnih izdelkih ali pridobil več izkušenj.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Radi bi vas opozorili, da na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, očitno nimate ustreznih izkušenj / znanja / tolerance do tveganja, ki izhajajo iz zakona, za trgovanje z investicijskimi storitvami in finančnimi instrumenti, ki jih ponujamo, in kateri predstavljajo visoko stopnjo tveganja. V zvezi s tem ne štejemo teh investicijskih storitev / finančnih instrumentov za primernih za vas. Če želite trgovati z našim podjetjem, čeprav vas je podjetje opozorilo, da ti finančni instrumenti niso primerni za vas, lahko še vedno nadaljujete in trgujete s temi finančnimi instrumenti. Z izbiro spodaj navedenega gumba ""Sprejmi"", podjetju potrdujete, da predvidene investicijske storitve in finančni instrumenti podjetja niso primerni za vas, vendar vseeno želite nadaljevati s trgovanjem s finančnimi instrumenti s podjetjem. Izjavljam, da so me opozorili o neustreznosti investicijskih storitev in finančnih instrumentov ter da razumem tveganje, povezano s trgovanjem, a nakljub temu želim nadaljevati s trgovanjem s finančnimi instrumenti.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Radi bi vas opozorili, da na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, očitno nimate ustreznih izkušenj / znanja / tolerance do tveganja, ki izhajajo iz zakona, za trgovanje z investicijskimi storitvami in finančnimi instrumenti, ki jih ponujamo, in kateri predstavljajo visoko stopnjo tveganja. V zvezi s tem ne štejemo teh investicijskih storitev / finančnih instrumentov za primernih za vas. Če želite trgovati z našim podjetjem, čeprav vas je podjetje opozorilo, da ti finančni instrumenti niso primerni za vas, lahko še vedno nadaljujete in trgujete s temi finančnimi instrumenti. Z izbiro spodaj navedenega gumba ""Sprejmi"", podjetju potrdujete, da predvidene investicijske storitve in finančni instrumenti podjetja niso primerni za vas, vendar vseeno želite nadaljevati s trgovanjem s finančnimi instrumenti s podjetjem. Izjavljam, da sem bil obveščen o neustreznosti investicijskih storitev in finančnih instrumentov ter da razumem tveganje, povezano s trgovanjem. Kljub temu želim nadaljevati s trgovanjem s finančnimi instrumenti in se strinjam, da mi podjetje morda ne bo omogočilo trgovanja z izdelki, ki vsebujejo finančni vzvod.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da trenutno morda nimate potrebnega znanja za razumevanje finančnih instrumentov, ki jih ponuja naše podjetje. Trgovanje vam ne bo omogočeno, če ne boste razvili svojega znanja o finančnih izdelkih. Za več informacij se obrnite na našo skupino za podporo.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da vaš profil ne ustreza tveganju finančnih instrumentov, ki jih ponuja naše podjetje. Trenutno vam ne moremo omogočiti trgovanja. Za več informacij se obrnite na našo skupino za podporo.

Opozorilo o tveganju

Spoštovana stranka!Spominjamo vas, da so z nami ponujani izdelki, ki vsebujejo vzvod, zapleteni, zelo tvegani in volatilni. Stranke lahko izgubijo ves vložen kapital.

5. Skladnost in strinjanje

0%

Tukaj lahko povlečete in spustite datoteke.

Click me to remove the file.

Tukaj lahko povlečete in spustite datoteke.

Click me to remove the file.
?
Informacije

Politično izpostavljena oseba pomeni osebo, ki je ali je bila na pomembni javni funkciji v Republiki Ciper ali katerikoli drugi državi in njihovo ožjo družino ali osebe, ki so znane kot bližnji sodelavci takih oseb:
i. vodje držav, vodje vlad, ministri in sekretarji na ministrstvih,
ii. poslanci,
iii. člani vrhovnega sodišča, ustavnih sodišč ali drugih visokih sodnih teles, katerih odločitve niso predmet višjih prizivov, razen v izjemnih okoliščinah,
iv. člani računskega sodišča ali uprave centralne banke,
v. ambasadorji, odpravniki poslov in visoki oficirji oboroženih sil,
vi. člani administrativnih, upravnih ali nadzornih svetov podjetij v državni lasti,
‘Ožji družinski člani’ vključujejo naslednje:
vii. zakonski partner ali oseba s katero biva vsaj eno leto,
viii. otroci in njihovi zakonski partnerji ali osebe s katerimi biva vsaj eno leto,
ix. starši
‘Osebe, ki so zane kot bližnji sodelavci’ vključujejo naslednje:
x. katerakoli fizična oseba za katero je znano, da si z njo deli lastništvo pravne osebe ali pravno ureditev, ali kakršnekoli druge bližnje poslovne stike z osebami v točkah (i) do (vi) zgoraj
xi. katerakoli fizična oseba, ki je edini upravičeni lastnik pravne pravne osebe ali pravne ureditev, za katero je znano, da je bila vzpostavljena za de facto korist osebe navedene v točkah (i) do (vi) zgoraj.