Pogoji poslovanja

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

Pogoji trgovanja

Vrste naročil:

TopForex svojim strankam zagotavlja naslednje vrste naročil: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Čas trgovanja:

Čas, ko se lahko trguje s Forex-om, surovinami in borznim blagom lahko najdete tukaj. Čas, ko se lahko trguje z CFD/delnicami, lahko najdete tukaj.

Instrumenti:

Celoten seznam razpoložljivih instrumentov trgovanja poleg osnovnega sredstva in borze, kjer se trguje s temi sredstvi, lahko najdete tukaj.

Demo račun je omejen na 30 dni, po poteku pa imate možnost prehoda na LIVE račun.

Vrsta računov:

TopForex svojim klientom omogoča naslednje:

 • Plavajoči (typical) spread; obstaja možnost, da razmere na trgu povzročijo, da se razmiki razširijo ali skrčijo preko tipičnih vrednosti razmikov
 • Široka raznolikost instrumentov za trgovanje (Delnicami,Forex, plemenite kovine in CFD-ji)
 • Trgovanje s standardnimi velikosti lotov
 • Stroški trgovanja, že od 3pip-a za valutni par EUR/USD
 • Vzvod 1:100 za profesionalne stranke

Opomba:
Upoštevajte, da je privzeti učinek vzvoda, ki je ponujen med postopkom odpiranja računa, nastavljen na maks. 1:30. Stranka lahko zahteva višje trgovanje z vzvodom in na podlagi njihovega znanja in izkušenj bo zahtevek pregledan.

Swaps

Stroški bodo obračunani ob koncu vsakega delovnega dne. Ob petkih so stroški potrojeni. Stroškovno tabelo lahko najdete tukaj.

Upravljavska provizija

Opłata za zarządzanie utrzymaniem nabytych akcji zostanie naliczona na koniec każdego dnia roboczego.W środy jednakze będzie naliczana trzykrotnie. Wysokość opłaty za zarządzanie można znaleźć tukaj.

Margin call

Stranke bodo na 100% ravni cene na platformi opozorjene, da se približujejo avtomatski likvidaciji njihovega položaja. Stranke bodo dobile avtomatično obvestilo oziroma poziv h kritju le, če so prijavljene v svojo trgovalno platformo. Zato strankam svetujemo, da se prijavijo na njihovo trgovalno platformo na osnoven način, da se zagotovi ustrezno spremljanje njihovega lastniškega kapitala in vseh pomembnih obvestil. Stranke so tudi opozorjene, da v trenutku, ko stopnja prostih sredstev pade pod 50%, platforma samodejno likvidira njihove pozicije.

Rollover tabela TopForex bo izvedel avtomatski rollover klientom, ki imajo odprte pozicije za komoditete in indekse na naslednjo tekočo pogodbo, preden se izteče trenutna pogodba. Tabela datumov za rollover in potek je na voljo tukaj. Prosimo, upoštevajte, da so te informacije samo za razumevanje in se lahko spremenijo zaradi zelo nizke likvidnosti ali nepredvidenih sprememb na borzah. Pojasnilo o rollovers lahko najdete tukaj. Med Rollover bodo obstoječa Take Profit, Stop Loss, Buy ali Sell limit, Buy ali Sell stop naročila preklicana 10 minut pred iztekom. Nove položaje ne boste mogli odpreti 15 minut pred iztekom. Način Samo zapri bo aktiven.

Poravnava dividend:

Delnice in denarni indeksi (CFD) odražajo korporativne dogodke. Zato imate pravico do izplačila dividend, če imate odprto dolg položaj na zadevnih delnicah in če odprete kratko pozicijo, se bo odpisala vrednost, enaka dividendi. Če se poravnava dividend nanaša na delnice in gotovinske indekse, s katerimi trgujete, in so se odprli najkasneje na dan pred nekdanji dividendni dan, bo družba poravnala dividende. V primeru trgovanja s CFD s posameznimi delnicami se bo poravnava dividend uporabila, kot sledi :

 • Strankam, ki imajo dolge pozicije posameznih delnic (CFD) in denarne indekse, se bodo pripisovali dividendam na podlagi poravnave za izplačilo ex-dividende.
 • Naročniki, ki imajo kratke pozicije posameznih delnic (CFD) in denarne indekse, se od dividend odštejejo na podlagi poravnave za izplačilo ex-dividende.
 • Delnice so upravičene do izplačila dividend. Poravnava dividend se nanaša na delnice, ki jih imate in ki so bile odprte najkasneje na dan pred izrednim dividendom, bo družba poravnala dividende.

 • Strankam, ki imajo dolge pozicije posameznih delnic, se knjižijo dividende na podlagi poravnave v primeru izplačila dividend na dan plačila.

Upoštevajte, da so dividende lahko obdavčene. Družba lahko preneha ali spremeni poravnavo dividend, zlasti na podlagi sprememb v zakonu, sprememb v regulativnem sistemu, davčnih stopnjah ali davčnih odtegljajih pri pristojnem davčnem upravitelju.

Stroški vzdrževanja:

To je pristojbina do 200 EUR, ki se zaračuna, če je trgovalni račun neaktiven ali mirujoč 6 mesecev, kot je določeno v določilih in pogojih. Pristojbina za vzdrževanje bo obračunana mesečno na nižji ravni v primerjavi s stanjem na računu in 200 EUR (ali protivrednosti v izbrani valuti).

FTT

Za vse transakcije v italijanskih CFD in ITA40 velja FTT (davek na finančne transakcije). Davek se obračuna kot fiksna pristojbina, povezana z nominalno vrednostjo transakcije, kot je navedeno spodaj:

 • Do EUR 2 500: 0.25 EUR
 • 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR
 • 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR
 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR
 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR
 • 500 000 – 1 000 000: 100 EUR
 • Več kot 1 000 000 EUR: 200 EUR

Negative Balance Protection

Our clients cannot lose more than the funds they have on their account.

Kopirajte samodejne sisteme ali strokovnjake